En värdefull partner som erbjuder nya spännande uppdrag

Sedan jag startade min egen verksamhet 2009 har jag jobbat nära ProData Consult. Och sedan dess har jag sett på dem som en proaktiv partner.

Jag blev kontaktad efter att de hade läst mitt CV, och de gav mig värdefull feedback kring hur jag kunde göra mitt CV ännu mer synligt i sökningar. Därefter fick jag, under ett besök på ProDatas huvudkontor, ta del av värdefull kunskap och personliga tips som hjälpte mitt att uppdatera mitt CV ytterligare. På så sätt ökades mina chanser till att få uppdrag. Jag använder fortfarande den här kunskapen när jag uppdaterar mitt CV löpande.

Dessutom får jag feedback kring mitt CV innan det skickas till en kund. I dessa fall granskas mitt CV först, och skräddarsys därefter för det specifika uppdraget.

Jag uppskattar den dialog kring uppdrag som jag har med ProData Consult. Med den får jag en god förståelse för såväl uppdraget som kunden, samtidigt som mitt CV skräddarsys och jag blir förberedd inför intervjun.

Tina Møller, projektledare